Wzór zgody rodzicielskiej

Na imprezy Plus Social mają wstęp także osoby niepełnoletnie (od 16 roku życia), natomiast na koncerty i inne wydarzenia – zależnie od opisu. Każda osoba niepełnoletnia ma obowiązek posiadać podpisaną zgodę rodzicielską.